Skip links

Regler – Kapitel 5

Testet består av 5 frågor som måste besvaras

Du har 20 minuter på dig att slutföra testet

100% rätta svar krävs för att erhålla certifikat

Du har flera försök på dig vid misslyckande