Skip links

Välkommen till GT Academy, din väg mot att bli en certifierad expert inom pressgjutning i zink!

Genom vår dedikerade plattform erbjuder vi en noggrann och omfattande certifieringsprocess för att säkerställa att deltagare når den högsta kompetensen inom detta specialiserade område.

Regler
Starta test

Regler

Testet består av 22 frågor som måste besvaras

Du har 20min per kapitel på dig att slutföra testet

100% rätta svar krävs för att erhålla certifikat

Du har flera försök på dig vid misslyckande