Skip links

Regler – Kapitel 4

Testet består av 7 frågor som måste besvaras

Du har 20 minuter på dig att slutföra testet

100% rätta svar krävs för att gå vidare till kapitel 5

Du har flera försök på dig vid misslyckande