Skip links

Regler – Kapitel 2

Testet består av 6 frågor som måste besvaras

Du har 20 minuter på dig att slutföra testet

100% rätta svar krävs för att gå vidare till kapitel 3

Du har flera försök på dig vid misslyckande