Skip links

Regler – Kapitel 1

Testet består av 4 frågor som måste besvaras

Du har 20 minuter på dig att slutföra testet

100% rätta svar krävs för att gå vidare till kapitel 2

Du har flera försök på dig vid misslyckande